Startsida

 

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att utföra stenentreprenader som tillfredsställer våra kunders förväntningar och behov. Målsättningar är att erbjuda kunnig personal och kvalité samt vara ett flexibelt företag för alla sorters stenentreprenader.  Idag är vi ca 10 medarbetare som utför stenarbeten av olika slag. Vår styrka är naturstensentreprenader vid gator och torg, samt vid kontor och bostadsbyggnationer. Vi utför beläggningar av smågatsten, storgatsten, granithällar samt alla sorters betongmarkplattor. Vi utför även beklädnader på murar och trappor.

Kvalitetspolicy

Vi utför entreprenader åt företag och kommuner men även privatpersoner är våra kunder. Entreprenader utförs och kvalitetskontrolleras enligt ISO 9002 Vi utför stenentreprenader som uppfyller våra kunders krav och förväntningar. Samtliga medarbetare skall känna sig delaktiga i att rätt kvalitet utförs.